Rommelmarkt

Zondag 30 september 2018 van 10:00 tot 17:00 uur

Mill Hill College Goirle
Let op: Tilburgseweg in beide richtingen afgesloten

Van vrijdag 28 september 20.00 uur tot en met maandag 06.00 uur is de Tilburgseweg in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Helaas dus ook op zondag 30 september, de dag van de Derdewereldrommelmarkt. Ter hoogte van de onderdoorgang van de snelweg worden liggers gelegd voor het aanbrengen van geluidswering. Fietsers worden van tijd tot tijd wel doorgelaten. Volg de omleidingen. U kunt bij het rommelmarkt terrein komen via de Stappegoorweg of de N630, de Blaakweg.

Parkeren

Parkeren voor de rommelmarkt kunt u doen langs de Tilburgseweg (parkeerplaatsen aan de ventweg) en in nabijgelegen woonwijken. Fietsen kunt u langs de Venneweg in de berm plaatsen. Wij verzoeken u geen fietsen tegen of aan de hekken bij huizen rondom het terrein te plaatsen.

schoolboeken

Projectenmarkt

De projecten die wij steunen verdienen natuurlijk ook aandacht op onze rommelmarkt. Daarom richten wij de laatste jaren ook altijd een projectenmarkt in waar onze projecten zich presenteren.

muziekinstrumenten

Groot aanbod en gratis toegang

Mill Hill College
Venneweg 42
5051 BP  Goirle

Op onze rommelmarkt verkopen we o.a. speelgoed, boeken, kleding, meubels, schoenen, kunst, witgoed en elektra. Voor onze rommelmarkt betaalt u geen entree!

Bank op wielen

Vervoer en goederencrèche

Grote aankopen kunt u tegen een kleine vergoeding tijdelijk stallen in onze goederencrèche. Ook bezorgen wij aangekochte meubels (of andere spullen) bij u thuis tegen een gepaste vergoeding. Helaas is onze vervoerscapaciteit beperkt: wij kunnen niet garanderen dat we later op de dag nog spullen weg kunnen brengen. Het bezorggebied is beperkt tot de directe omgeving van Goirle. Voor meer informatie neemt u contact op met afdeling vervoer.

De Venneweg is op de dag van de rommelmarkt alleen begaanbaar vanaf de Rillaersebaan en wanneer u een vervoersbewijsje heeft gekocht bij onze vervoerskraam.

Plattegrond 2018
Plattegrond derdewereldrommelmarkt
Muziekoptreden

Café, loterij en live muziek

Naast de verkoop van spullen hebben wij ook een café op het nieuwe terrein van het Mill Hill College. Daarnaast proberen wij elk jaar weer voor live-muziek te zorgen. Ook verkopen wij gedurende de rommelmarkt loten, waarna we rond 16 uur over gaan tot de verloting van diverse mooie prijzen.

Vrachtauto uitladen

Goedereninzameling 2018

Inleveren / brengen spullen

Zaterdag 22 september van 9:00 tot 17:00 uur
Maandag 24 t/m donderdag 27 september van 10:00 tot 21:30 uur.

Ophalen spullen

Zaterdag 22 september van 9:00 tot 17:00 uur worden in Goirle spullen opgehaald via een vaste route. Wij proberen zo veel mogelijk aan te bellen maar kunnen dit in verband met tijdgebrek helaas niet beloven.

Niet ophalen / inzamelen

Onderstaande spullen kunnen wij helaas niet aannemen omdat wij ze niet kunnen verkopen op onze rommelmarkt. De stortingskosten besteden wij natuurlijk liever aan onze projecten. U kunt onderstaande lijst ook downloaden.

 • Computers en printers
 • Plastic tuinmeubilair
 • Radiatoren
 • Blikken verf e.d.
 • Straatstenen en stoeptegels
 • Binnen- en buitendeuren
 • Surfplanken en ski’s
 • Bedden en matrassen
 • Typemachines, stencil- en kopieerapparaten
 • Gedemonteerde kasten
 • Garagedeuren
 • Zonnebanken en luxaflex
 • Encyclopedieën

Projecten

Wilde Ganzen: klein project, groot verschil

Elk jaar steunt de Werkgroep Derde Wereld zoveel mogelijk projecten in de Derde Wereld. Hierbij worden wij vaak gesteund door Wilde Ganzen. In de afgelopen jaren hebben we 349 projecten gesteund in 61 verschillende landen. Hieronder vindt u informatie over de projecten voor het jaar 2018.

Project indienen?

Voor de rommelmarkt van 2018 kunt u geen project meer indienen. Wilt u een project indienen voor de rommelmarkt van 2019? Dan kunt u de projectcriteria bekijken. Vervolgens kunt u het aanvraagformulier downloaden en indienen voor uiterlijk 31 maart 2019.

Ambulance

Aanschaf van een ambulance voor dorpjes in de deelstaat West-Bengalen, India

In de regio ten noorden van Calcutta is er maar nauwelijks gezondheidszorg. Er zijn maar weinig artsen die daar willen werken, omdat de arme dorpelingen vaak geen geld hebben om de artsen te betalen. Ziekenhuizen zijn er helemaal niet. De zieken en zwangere vrouwen uit die regio, lopen dus grote gezondheidsrisico’s, omdat ze niet op tijd naar een ziekenhuis kunnen worden gebracht. Om ervoor te zorgen dat dat wel kan, is een ambulance nodig. Die kan – net als in Nederland – voor de eerste hulp zorgen en, als dat nodig is, patiënten naar een ziekenhuis brengen. De stichting die dit project heeft ingediend, heeft al een ambulance rondrijden ten zuiden van Calcutta en daar zijn de resultaten erg goed.

Indian Mother & Child Nederland (IMCN)
Medische apparatuur

Aanschaf medische apparatuur voor een ziekenhuis in Banjul, Gambia

De operatiekamer van het ziekenhuis wordt verbouwd, waarna de omstandigheden en hygiëne enorm zullen verbeteren. Daardoor zal het sterftecijfer dalen. Het ziekenhuis geeft gratis zorg aan de ‘gewone’ Gambiaan (de toeristen en rijke Gambianen gaan namelijk naar privéklinieken), maar heeft niet voldoende apparatuur. De elementaire apparaten zijn basisbenodigdheden: bloeddrukmeters, stethoscopen, babyweegschaal en dergelijke, maar ook specialistische apparaten, zoals een oogmicroscoop. In overleg met de artsen in het ziekenhuis wordt bepaald welke apparaten het dringendst nodig zijn.

Stichting The “Heart for Gambia” Foundation
Voorlichtingsmateriaal

Aanschaf materiaal voor voorlichting over gezondheid en hygiëne in een buitenwijk van Accra, Ghana

Vanwege de grote armoede in de wijk Gbegbeyise gebruiken de bewoners zelfbedachte middeltjes tegen ziekten en kwaaltjes. Daarnaast zijn er grote milieuproblemen (water en lucht). Daardoor stijgt het sterftecijfer onder kinderen en jongeren. De organisatie PHAO wil de wijkbewoners door middel van elementaire voorlichting over gezondheidszorg mogelijkheden geven om gezonder te leven. Die voorlichting gaat ook geslachtsziekten en hiv/aids. Hiv/aids komt in Ghana steeds vaker voor, ook bij jongeren en kinderen.

PHAO
Bibliotheek

Verbouwen en inrichten van een bibliotheek voor straatkinderen in de wijk Tudor in Mombasa, Kenia

Straatkinderen die niet de mogelijkheid hebben om naar school te gaan, krijgen in de bibliotheek les in lezen en schrijven. Verder kunnen schoolkinderen en anderen daar de middelen vinden om hun huiswerk te maken of zich te verdiepen in de lesstof. In de bibliotheek is elektriciteit aanwezig, zodat ze daar ook ’s avonds terecht kunnen. De mensen in de Tudor-gemeenschap zijn heel arm en de aanwezigheid van de bibliotheek geeft hun een kans op een betere toekomst. Het gebouw is beschikbaar, maar moet worden verbouwd om als bibliotheek te kunnen worden gebruikt. Er moeten natuurlijk ook meubels en boeken worden aangeschaft.

...
Kip

Aanschaf van kippen voor arme gezinnen in de deelstaat Tamil Nadu, India

De doelgroep bestaat uit Dalit-gezinnen. Die zijn afhankelijk van werk in de landbouw. Als het land niet voldoende water krijgt (bijvoorbeeld omdat de moessonregens niet of te laat komen), is er weinig werk. Gedurende negen maanden per jaar is er eigenlijk geen werk voor hen. Om ervoor te zorgen dat zij meer inkomen kunnen krijgen, worden voor elk gezin vijf kippen en een haan gekocht. De gezinnen krijgen scholing en begeleiding om te zorgen dat het project goed verloopt. Gemiddeld legt een kip twintig eieren per maand. Van de honderd eieren die dat oplevert, kunnen er dertig worden verkocht, dertig worden uitgebroed en veertig voor eigen gebruik worden gereserveerd. Hierdoor zal de ondervoeding afnemen en is er meer geld beschikbaar om de kinderen naar school te laten gaan.

....
Heritage Charity Foundation

Aanschaf van schoolmeubilair en lesmateriaal in Tagadzi, Ghana

In een sloppenwijk bij Tagadzi is een schooltje met zes lokalen gebouwd, maar er is geen geld voor schoolbanken en lesmateriaal. Daardoor kan het schooltje alleen op een zeer primitieve manier worden gebruikt.

Heritage Charity Foundation
Hope

Aanleg van een waterput en pomp in Chittoor, India

Een bijzonder achtergestelde bevolkingsgroep (de Guvvala Shikari) kan van geen enkele voorziening gebruik maken. Ze woont in een bergachtig gebied, waar vaak extreme droogte heerst. Door het slaan van de waterput en het aanleggen van een pomp krijgen de mensen in elk geval de beschikking over schoon drinkwater.

Human Organisation for People’s Enlightenment

Aanleg van drinkwatervoorziening in Pudur en Kombai, India

In twee afgelegen dorpen is geen schoon drinkwater beschikbaar. Meisjes moet water halen uit vervuild oppervlaktewater op zo’n drie kilometer afstand. De aanvraag voorziet in het slaan van twee waterputten in deze dorpen. Daardoor krijgen de meisjes tijd om naar school te gaan.

Rural People Development Society
Basisschoolklas

Aanleg van een groentetuin bij een basisschool in Doboya, Ghana

De aanleg van deze groentetuin dient twee doelen: (1) de leerlingen en hun ouders leren hoe ze in de moeilijke plaatselijke omstandigheden groente (met name tomaten) kunnen verbouwen, en (2) wat extra geld genereren voor de school en de gemeenschap.

Hadhakai
Edward-Francis Ziekenhuis

Aanschaf van medische apparatuur in Banjul, Gambia

Het Edward Francis Small Teaching Hospital is in 1953 gebouwd en sindsdien hebben er geen renovaties meer plaatsgevonden. Het is het belangrijkste ziekenhuis in Gambia, waar iedereen die geopereerd moet worden naartoe wordt gestuurd. Het biedt gratis gezondheidszorg en is ook het ziekenhuis waar alle artsen in opleiding hun oplieding voltooien.

Stichting Heart for Gambia

Aanschaf van lesmateriaal voor beroepsonderwijs in Usakos, Namibië

Deze school biedt jongeren uit de regio de enige kans om een vakopleiding te volgen en daarna met een vakdiploma een baan te krijgen, zodat ze een toekomst kunnen opbouwen.

Stichting SOJA
Waterput

Bouw van een waterput bij school in Adwaso, Ghana

Met de bouw van de waterput op het terrein van de Compassionate Kids School kan er op een hygiënische manier gedronken en gekookt worden met het opgepompte water. Momenteel wordt regenwater opgevangen en gebruikt voor de schoolkeuken, maar dat is niet bepaald hygiënisch.

Compassion 4 Humanity
Consultatiebureau

Opzetten van een consultatiebureau in Kpando-Gabi, Ghana

Om het sterftecijfer van pasgeboren kinderen en kraamvrouwen te verminderen is het dringend nodig om een consultatiebureau op te zetten in deze regio in Ghana. Op het platteland zijn nauwelijks medische voorzieningen beschikbaar en vaak zijn ze niet in de buurt.

Secure Life Foundation, Ghana

Bouw van een klaslokaal bij een kleuterschool in Batokunku, Gambia

In deze kleuterschool zitten ruim 60 kleuters in één lokaal dat is bedoeld voor maximaal 40 kinderen. Verder zijn de bestaande sanitaire voorzieningen niet toereikend voor het grote aantal kinderen.

Drinkwater

Aanleg drinkwatervoorziening voor basisschool in Same, Tanzania

Same ligt in een zeer droog gebied, waar maar heel weinig schoon (drink)water beschikbaar is. De Stedenband heeft vorig jaar een (drink)watersysteem aangelegd en daar moet de Bwambo Primary School (300 leerlingen) nog op worden aangesloten.

Tilburg Tanzania
Klaslokaal

Bouw van klaslokaal voor gehandicapte kinderen in Lihiriyagama, Sri Lanka

In Lihiriyagama vangt alleen de Mellawa Junior School kinderen met een beperking op. In eerste instantie was er alleen een klasje met dove kinderen, maar inmiddels zitten er ook kinderen met andere beperkingen in de klas. Het lokaal voor die kinderen is daardoor veel te klein geworden.

Stichting Van Hand tot Hand
Toiletten

Plaatsen van waterpompen en bouw van toiletten in Siem Reap, Cambodja

Door het plaatsen van de waterpompen en toiletten krijgen de allerarmsten ook toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dat betekent dat ze niet langer hun kleren en zichzelf hoeven te wassen in dezelfde sloot die als riool wordt gebruikt.

Cambodia-Dutch Organization
Blije familie bij toilet

Verstrekking van pessaria in Banepa, Nepal

Nepalese vrouwen bevallen vaak op jonge leeftijd en moeten vrij snel na de bevalling weer o.a. op het land werken. Verzakking van de baarmoeder is een groot en zeer veel voorkomend probleem in Nepal. Een goedkope, effectieve behandeling bestaat uit het plaatsen van een adequaat pessarium (vrouwenring). Deze pessaria zijn niet voorhanden in Nepal of er is geen geld om ze aan te schaffen. Zonder behandeling van de verzakking zijn er ernstige gezondheidseffecten voor de vrouw en grote sociale en economische gevolgen voor haar familie: vrouwen verzorgen op alle terreinen de basisbehoeften van hun familie.

Stichting Vrouwen voor Vrouwen
Water dragen

Aanleg drinkwatervoorziening in Kimbanseke in Democratische Republiek Congo

In Kimbanseke is geen schoon drinkwater beschikbaar. Mensen uit die gemeente gebruiken verontreinigd grondwater uit de putten of regenwater om te drinken en eten te koken ook voor wassen en afwassen. Meisjes die hun moeders helpen moeten dagelijks 10 kilometers afleggen om water te vinden.

Stichting Mucolim
Bouw weeshuis Peru

Afwerking van opvanghuis voor dakloze kinderen in Arequipa, Peru

De stichting Luz Alba heeft een nieuw opvanghuis gebouwd waar dertig kinderen kunnen worden opgevangen. Dat huis moet worden afgewerkt (ramen en deuren, keuken e.d.).

Stichting Luz Alba
UPCO school

Bouw van dak voor klaslokalen in Dansoman-Gbegbeyise, Ghana

Door een aantal achtereenvolgende stormen is het dak van vier lokalen vernield. Er moet dus een nieuw dak komen, zodat er weer les gegeven kan worden.

Urban Poor Child Organization
Waterleiding Sri Lanka

Aanleg van waterleiding in Diyabeduma, Sri Lanka

Het is een extreem droog gebied. De aan te leggen waterleiding voorziet niet alleen in drinkwater, maar ook in water om te wassen en akkertjes te begieten.

Stichting van Hand tot Hand
Blije familie bij toilet

Aanleg van drinkwatervoorziening in Jeikodua, Ghana

Door de slechte kwaliteit van het drinkwater vinden er vaak cholera-epidemieën op. Door het boren van een waterput met de aanleg van drinkwaterpunten krijgt de bevolking toegang tot goed drinkwater.

Vulnerable Aid Organization Ghana
Schoolklas

Aanschaf van lesmateriaal en meubilair voor mobiel klaslokaal in Dansoman, Ghana

Een groot aantal kinderen in de sloppenwijken kunnen niet naar school. Door middel van ‘street corner education’ wil de stichting ervoor zorgen dat deze kinderen toch onderwijs krijgen.

Rural Child Aid Foundation
Kleuterschool Gambia

Aanschaf van meubilair en lesmateriaal voor kleuterschool in Batokunku, Gambia

De school is acht jaar geleden begonnen met tweedehands meubeltjes en die zijn dringend aan vervanging toe. Verder is er nauwelijks lesmateriaal en buitenspeelgoed.

Waterput in India

Aanleg van drinkwatervoorziening in Vasanthapuram, India

Vanwege langdurige droogte kunnen de bewoners van dit dorp nauwelijks schoon water vinden in de buurt. Het drinken van vervuild water heeft ziektes tot gevolg.

Concord Trust India
Drinkwater

Aanleg van drinkwatervoorziening en voorlichting over hygiëne in Same, Tanzania

Door het installeren van een watertank van 5.000 liter krijgen de leerlingen en leerkrachten van een basisschool in Same toegang tot schoon en veilig drinkwater. Het gevolg daarvan is dat hun gezondheidssituatie zal verbeteren.

Tilburg Tanzania
Schoolbord

Bouw van twee klaslokalen in Wiaboman-Pambros, Ghana

Er wordt nu les gegeven in open paviljoenen. Daar wordt ’s nachts veel uit gestolen en vernield. De bouw van twee klaslokalen moet daar een eind aan maken.

Service Awareness Support Organisation
Jongens met schoenen

Renovatie van orthopedische werkplaats in Adoagyiri-Nsawam, Ghana

In de werkplaats worden orthopedische hulpmiddelen gemaakt door studenten van een opleiding orthopedie. Een goede werkplaats is voor de betreffende scholing nodig om les te mogen blijven geven.

Stichting Help Ghana
Waterput

Aanleg watervoorziening in Kalpattu Village en Kalkuppam Village, India

Door de aanleg van een waterput met pomp wordt een watertank gevuld. De 850 inwoners van deze twee dorpen kunnen daar schoon drinkwater halen.

Concord Trust
Schoolgebouw Tibet

Aanleg van sanitair op een middelbare school in Junyong, Tibet

Steeds meer nomaden worden gedwongen om zich in steden te vestigen. Daardoor worden de bestaande scholen overbelast. Er wordt een nieuwe middelbare school gebouwd, maar daar moeten de sanitaire voorzieningen nog voor worden gefinancierd.

Stichting Rigdzin: Vistaproject
Blije familie bij toilet

Aanleg van waterpompen en bouw van toiletten in Phum Bus, Cambodja

De inwoners van Bhos hebben geen toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Van de gevraagde bijdrage kunnen 20 waterpompen, 25 waterfilters en 40 toiletten worden gebouwd.

Stichting Cambodia-Dutch Organization
Vrouwen luisteren naar uitleg

Verstrekking van pessaria in Banepa, Nepal

Nepalese vrouwen bevallen vaak op jonge leeftijd en moeten vrij snel na de bevalling weer o.a. op het land werken. Verzakking van de baarmoeder is een groot en zeer veel voorkomend probleem in Nepal. Een goedkope, effectieve behandeling bestaat uit het plaatsen van een adequaat pessarium (vrouwenring). Deze pessaria zijn niet voorhanden in Nepal of niet beschikbaar ivm het ontbreken van middelen om de pessaria aan te schaffen. Zonder behandeling van de verzakking zijn er ernstige gezondheidseffecten voor de vrouw en derhalve sociale en economische effecten voor haar familie: vrouwen verzorgen op alle terreinen de basisbehoeften van hun familie.

Stichting Vrouwen voor Vrouwen
Klaslokaal in India

Bouw van drie klaslokalen in Kalyanpur, India

In de zeer arme regio Kalyanpur staat nu geen school. De stichting wil op termijn een school van 12 lokalen bouwen voor alle kinderen uit de regio van 3 tot 12 jaar. Dat zijn ongeveer 350 kinderen. Eén lokaal kost € 3.000. Om een goede start te maken wil de stichting graag beginnen met drie of vier lokalen.

Stichting Indian Mother & Child Nederland

Meehelpen

vele handen maken licht werk

Opbouw van tent: vier mensen zetten tentpaal recht

Data 2018

Dinsdag 11 september: Medewerkersvergadering om 20.00 uur
Vrijdag 21 september: Tenten opbouwen
Zaterdag 22 september: Spullen ophalen in Goirle van 9:00 tot 17:00 uur
Zaterdag 29 september: Opbouwzaterdag
Zondag 30 september: Rommelmarkt van 10:00 tot 17:00 uur
Maandag 1 oktober: Opruimen rommelmarkt

Aanmelden als vrijwilliger

Fotoalbum

Uitslag loterij 2018

Bekendmaking loterij

Hieronder vindt u de winnende lotnummers van de loterij van 2018. Controleer uw lot snel en ga kijken wat uw prijs is. Wie weet bent u de gelukkige winnaar van onze hoofdprijs:

Overnachting voor twee personen in bruidssuite van Klooster Nieuwkerk

De lotnummers die 2018 in de prijzen zijn gevallen zijn:

1840, 1859, 18160, 18188, 18204, 18248, 18260, 18322, 18341, 18412, 18487, 18509, 18559, 18605, 18651, 18721, 18746, 18788, 18816, 18921, 181000, 181060, 181119, 181169, 181276, 181300, 181342, 181393, 181426, 181546, 181559, 181624, 181687, 181712, 181722, 181831, 181911, 181987, 182049, 182055, 182073

Prijzen kunnen vanaf dinsdag 2 oktober afgehaald worden bij de ETOS op de Hovel in Goirle.

Genoemde lotnummers zijn onder voorbehoud van typefouten

De loterij werd mede mogelijk gemaakt door: Klooster Nieuwkerk, CHP noligy, Discus van Gils , Jan van Besouw, Brownies en downies, Boerderij van Roessel, Autobedrijf van den Brand, AM Advies, PourVous Goirle, Bubbles & Bo, Foamtastische huiskamer, Boekhandel BLZ Buitelaar, Christian for men, Provincie Noord-Brabant, Ter Horst, Etos Goirle, La Dyro , Shoeby, Fashion Addicts, Teams kapsalon, Paul van Korven, Flanders, Kaas & Meer, Oerlemans, F.F.L.O., Sfeer en Meer, Lunchroom de Hovel, Paul Hogendoorn, Marco Borsato, Oogwereld, Mimi, Slagerij van Hest, Uni Basics mode en Mozes

Contact

Facebook Twitter

Contactgegevens

Mill Hill College
t.a.v. Werkgroep Derde Wereld
Venneweg 42
5051 BP  GOIRLE

T 013 - 542 05 38
F 013 - 543 73 56

Bankgegevens

IBAN: NL93 RABO 0181 2204 74
BIC: RABONL2U
t.n.v. OMO inzake Mill Hill College
o.v.v. Werkgroep Derde Wereld